ΚΤΕΟ για Μοτοσυκλέτες

Για εμάς, η ασφάλεια του οδηγού μοτοσυκλέτας έχει την ύψιστη σημασία. Στόχος μας είναι να έχετε τη ακέραιη απόλαυση της οδηγικής εμπειρίας με απόλυτη τεχνική ασφάλεια στην μοτοσυκλέτα σας και χωρίς τεχνικές έγνοιες.

ΚΤΕΟ Πήγασος - για μοτοσυκλέτες

Δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό κέντρο ελέγχου αποκλειστικά για μηχανές, το μοναδικό στην Ελλάδα, με εξοπλισμό και προσωπικό άρτια εξειδικευμένο σε δίκυκλα για να διασφαλίσουμε το βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών ελέγχου. Διαθέτουμε δύο γραμμές ελέγχου που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών. Ελέγχονται προσεκτικά όλα τα επιμέρους συστήματα της μοτοσυκλέτας σας ώστε να πληρούνται οι κανόνες για την οδική ασφάλεια και όλες οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Είδη ελέγχου

  • Τεχνικός έλεγχος (αρχικός και περιοδικός)
  • Επανέλεγχος
  • Ειδικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος Εκπαιδευτικών μοτοσυκλέτών Α, Α1, Α2
  • Εκούσιος τεχνικός έλεγχος