Δικαιολογητικά

  • Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης
  • Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ (αν υπάρχει)
  • Άδεια Έλξης (αν φέρει κοτσαδόρο)
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη LPG (για υγραεριοκίνητα οχήματα)
  • Έγκριση Τύπου Συστήματος Μετωπικής Προστασίας (αν φέρει BullBar)
  • Για περιπτώσεις που απαλλάσσονται από το παράβολο δημοσίου εκπροθέσμου ελέγχου , i)Βεβαίωση νοσηλείας (από Νοσοκομείο), ii) εντεταλμένης υπηρεσίας(από Δημόσια Υπηρεσία), ή iii) ακινησίας (από Δ.Ο.Υ.) κατά περίπτωση.
ΚΤΕΟ Πήγασος - Απαραίτητα δικαιολογητικά