Τα ΙΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ με έντονη κοινωνική ευθύνη έχει θεσπίσει ειδικά τιμολόγια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ανέργους, πολύτεκνους, φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 10710 ή στο 210 2388333.