Έλεγχος ΚΤΕΟ για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στον Νομό Αττικής ως καινούρια.

Επιβατικά ΙΧ Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στην συνέχεια κάθε 2 χρόνια

Φορτηγά ΙΧ

έως 3,5tn

Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στην συνέχεια κάθε 2 χρόνια
TAXI Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στην συνέχεια κάθε 1 χρόνο

Εκπαιδευτικά

Β’ κατηγορίας

Ο πρώτος έλεγχος γίνεται άμεσα από τον χαρακτηρισμό του οχήματος ως εκπαιδευτικού και στην συνέχεια κάθε 1 χρόνο
Ασθενοφόρα Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στην συνέχεια κάθε 1 χρόνο
ΜΟΤΟ

Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας για τα δίκυκλα που κυκλοφόρησαν το έτος 2010,

ή

Ο πρώτος έλεγχος γίνεται έως 31/12/2014 για τα δίκυκλα που κυκλοφόρησαν το έτος 2009

και στην συνέχεια κάθε 2 χρόνια

Εκπαιδευτικά ΜΟΤΟ Ο πρώτος έλεγχος γίνεται άμεσα από τον χαρακτηρισμό του ΜΟΤΟ ως εκπαιδευτικού και στην συνέχεια κάθε 1 χρόνο