α) Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη
β) Αστυνομική Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης
γ) Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ (αν υπάρχει)
δ) Άδεια Έλξης (αν φέρει κοτσαδόρο)
ε) Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη LPG (για υγραεριοκίνητα οχήματα)
στ) Έγκριση Τύπου Συστήματος Μετωπικής Προστασίας (αν φέρει BullBar)
ζ) Για περιπτώσεις που απαλλάσσονται από το παράβολο δημοσίου εκπροθέσμου ελέγχου , i)Βεβαίωση νοσηλείας (από Νοσοκομείο), ii) εντεταλμένης υπηρεσίας(από Δημόσια Υπηρεσία), ή iii) ακινησίας (από Δ.Ο.Υ.) κατά περίπτωση.